Zatrudnienie dla mężczyzny

Statystycznie ujmując zatrudnienie w Szwecji dla Polaków przeważają mężczyźni. Co więcej bezsprzecznie należy przyznać i podkreślić, iż w Szwecji pracuje niewiele osób bez kwalifikacji, za to przeważają specjaliści, inżynierowie, informatycy. Zatrudniani są pracownicy w bardzo wielu branżach zarówno lekarze i pielęgniarki, jak również kierowcy, kucharze, czy programiści. Szwecja odnotowuje duże zapotrzebowanie na pracowników zarówno na […]

Różnorodność lokalizacji

Przeglądając oferty pracy w Skandynawii warto jest pochylić się nad Szwecją. Nie zawsze są to typowe lokalizacje, czasem wręcz trudno dostępne, zwłaszcza zimą. Dojazd może być utrudniony i daleki, niemniej ma to również odzwierciedlenie w wynagrodzeniu oferowanym w danej pracy. Jeżeli nic nas nie trzyma w domu, kochamy przygody i pragniemy znaleźć zadowolenie w pracy […]

Nieznajomość szwedzkiego to nie problem

Szukając pracy za granicą zwykle zaczynamy poszukiwania od lokalizacji, destynacji krajów w których językach jesteśmy w stanie się komunikować. Znając jednak angielski destynacji tych może być znacznie więcej niżeli Wielka Brytania i Irlandia, czy Malta, USA, bądź Kanada. Ciekawym kierunkiem dla Polaków i stosunkowo niedalekim wyjazdem dla mieszkańców północnej Polski jest Skandynawia, w szczególności Szwecji. […]

Praca na szwedzkiej wyspie

Większość osób emigrujących do Szwecji trafia na stały ląd, jednak Szwecja to także szereg wysp, na których również potrzebni są pracownicy. Jedną z ciekawych do odwiedzeni wysp jest Gotlandii. To mało zaludniona wyspa położona nieopodal stałego lądu, porośnięta lasami. Malownicze położenie Gotlandii sprawi, iż praca w Szwecji wydaje się być atrakcyjniejsza niżeli w konkurencyjnych krajach […]