Nie myl Słowaka z Czechem.

Nasi południowi sąsiedzi, czyli Czechy i Słowacja przez większość lat dwudziestego wieku należały do jednego państwa. Obecnie są to dwa osobne kraje, które jednak mają sporo wspólnego, co jest dość jasne jeżeli spojrzy się na historie ostatniego wieku. Jednakże dla Słowaków niepodległość, niezależność jest wyjątkowo istotna. Warto o tym pamiętać gdy jest się w tym […]

Nauka życia

Polacy traktują wyjazd za granicę do pracy nie tylko w formie zarobkowej ale także i jako swego rodzaju przygodę, a przede wszystkim jako naukę życia i zdobycie potrzebnego doświadczenia. Wielu naszych rodaków, którzy zdobyli za granicą jakieś doświadczenie ostatecznie wraca do Polski gdzie dzięki nabytym umiejętnością może w dalszym ciągu pracować. Jest to troszkę uproszczony […]

Poszukiwane zawody

  Podobnie jak w przypadku polskiego rynku pracy, na zagranicznych rynkach pracy istnieje mniejsze lub większe zapotrzebowanie na przedstawicieli danych zawodów. Ostatnio coraz więcej Polaków zerka w kierunku skandynawskich krajów, w celu poszukiwania pracy. Kraje skandynawskie są popularnym kierunkiem ze względu na wysokość zarobków oraz względnie bliska odległość. Aby dotrzeć do granic Szwecji wystarczy krótka […]