Sprawy mieszkaniowe

Szwecja podobnie jak Polska nie dysponuje dostateczną ilością mieszkań, które przyznawane są przez poszczególne gminy. Oczekiwanie na mieszkanie gminne trwa kilka lat. Prawo ubiegania się o mieszkanie ma każdy, kto uważa się za osobę cierpliwą i ma czas, aby czekać latami na przyznanie mieszkania. Znacznie szybszą drogą do mieszkania w Szwecji jest wynajem. Zasady są […]

Szwedzki PESEL

Osoba, która zamierza przebywać w Szwecji przez dłuższy czas, chce w tym kraju uczyć się lub pracować powinna wystąpić o przyznanie Personnummer, który jest szwedzkim odpowiednikiem polskiego numeru PESEL. Przyznaje go najbliższy miejscowo oddział Skatteverket, czyli urzędu statystycznego. Do rejestracji i otrzymania wspomnianego powyżej niezbędne jest okazanie następujących dokumentów: ważny paszport lub dowód osobisty; dokument […]

Nauka języka ojczystego dziecka

Polacy po pewnym czasie pracy w Szwecji zazwyczaj decydują się sprowadzić do tego kraju swoją rodzinę i na nowo układać sobie życie. Za takim rozwiązaniem przemawiają względy ekonomiczne oraz stałość zatrudnienia. Nie bez znaczenia są lepsze warunki pracy i większe niż w Polsce zasiłki rodzinne. Szwecja to państwo, w którym szanowane są prawa mniejszości narodowych […]

Odpowiedzialność prawna obcokrajowca

Wyjeżdżając do pracy w Szwecji trzeba mieć świadomość, że od momentu postawienia stopy na szwedzkiej ziemi podlega się obowiązującym w tym kraju przepisom prawa cywilnego, karnego i administracyjnego. W razie popełnienia wykroczenia lub przestępstwa emigrant jest sądzony w oparciu o prawo Szwecji, przez sąd tego kraju, a nie zgodnie z przepisami z kraju pochodzenia. Ewentualną […]

Kasy bezrobocia

Szwedzi odprowadzają składki ogólne ubezpieczenie podstawowe na wypadek utraty pracy. Mają możliwość skorzystania z dobrowolnego ubezpieczenia od bezrobocia. Zasiłek dla bezrobotnych przyznawany jest osobom, które w roku poprzednim przepracowały minimum 6 miesięcy, w każdym co najmniej 80 godzin. Wysokość zasiłku jest równa 80% wcześniejszej pensji pracownika. Obliczana jest na podstawie dochodów uzyskanych w ciągu poprzednich […]

Na drodze sądowej

W Szwecji pozycja związków zawodowych jest bardzo mocna. Podpisują układy zbiorowe z pracodawcą i biorą udział w rozwiązywaniu sporów między pracownikiem a pracodawcą. Bywają sytuacje, że mediacja związków nie odnosi pozytywnego skutku i nie rozwiązuje problemów pracownika. W takiej sytuacji pracownik ma prawo zwrócić się do sądu pracy. Aby sąd pracy zajął się sporem wniosek […]

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia.

Szwedzi są narodem znanym z zaangażowania w pracę, ze skromności oraz starannego i mieszczącego się w wyznaczonym czasie wykonywania powierzonych obowiązków. Nawet w tak pracowitym i przestrzegającym reguł pracy kraju jak Szwecja, zdarzają się osoby, które łamią normy pracy i bezpieczeństwa, ciężko naruszają obowiązki pracownicze. Kodeks pracy w Szwecji zawiera zapisy zezwalające pracodawcy na zwolnienie […]

Okres wypowiedzenia w szwedzkim prawie.

Prawo pracy każdego unijnego kraju dokładnie określa okresy wypowiedzenia umowy o pracę. Długość okresu wypowiedzenia zależy od rodzaju umowy i okresu przepracowanego u pracodawcy. Minimalny okres wypowiedzenia obowiązujący w szwedzkim prawie pracy to co najmniej miesiąc. Nie ma znaczenia, czy stroną zrywającą umowę jest pracodawca, czy pracownik. Przy dłuższym czasie zatrudnienia obowiązują inne okresy wypowiedzenia. […]

Rozwiązanie umowy o pracę

Umowa o pracę może być rozwiązana przez każdą ze stron. Szwedzkie prawo pracy daje gwarancję zatrudnienia i w wysokim stopniu chroni pracownika. Wypowiedzenie ze strony pracodawcy musi być rzeczowo uzasadnione. Obowiązek uzasadnienia wręczenia wypowiedzenia nie obowiązuje jeżeli pracodawca zapewni zatrudnienie pracownikowi na innym stanowisku. Szwedzkie prawo o wypowiedzeniach umów o pracę jest podobne do polskiego. […]

Na chorobowym

Choroba nie wybiera i może zdarzyć się w czasie kontraktu zawodowego w Szwecji. Podobnie jak w Polsce, pracownik musi poinformować o chorobie pracodawcę. Może to uczynić ustnie lub pisemnie. Jeżeli nieobecność pracownika trwa dłużej niż 7 dni musi przedstawić zaświadczenie lekarskie. Ze zwolnienia powinno wynikać w jakim stopniu obniżona jest zdolność do wykonywania pracy. Pracodawca […]