Okres wypowiedzenia w szwedzkim prawie.

sweden25Prawo pracy każdego unijnego kraju dokładnie określa okresy wypowiedzenia umowy o pracę. Długość okresu wypowiedzenia zależy od rodzaju umowy i okresu przepracowanego u pracodawcy. Minimalny okres wypowiedzenia obowiązujący w szwedzkim prawie pracy to co najmniej miesiąc. Nie ma znaczenia, czy stroną zrywającą umowę jest pracodawca, czy pracownik. Przy dłuższym czasie zatrudnienia obowiązują inne okresy wypowiedzenia. Dla osób zatrudnionych od dwóch do czterech lat okres wypowiedzenia wynosi 2 miesiące. Pracownicy, którzy przepracowali od 4 do 6 lat mają trzymiesięczny okres wypowiedzenia umowy o pracę. Osoby pracowały u konkretnego pracodawcy od 6 do 8 lat podlegają czteromiesięcznemu okresowi wypowiedzenia. Pracownikom mającym staż pracy od 8 do 10 lat przysługuje pięciomiesięczny okres wypowiedzenia. Osoby, które pracują ponad 10 lat mają prawo do półrocznego okresu wypowiedzenia. Najdłuższy okres wypowiedzenia umowy o pracę w Polsce trwa trzy miesiące. Szwedzki pracownik jest w znacznie lepszej sytuacji w razie otrzymania wypowiedzenia i ma o wiele więcej czasu na poszukiwanie nowej pracy bez ryzyka utraty dochodu. Pracownik zatrudniony na umowę na czas określony musi wiedzieć o tym, ze umowa nie zostanie przedłużona na miesiąc przed wygaśnięciem umowy. W trakcie trwania okresu wypowiedzenia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia i innych przywilejów. Pracownika będącego na wypowiedzeniu nie można przenieść do pracy w innej miejscowości, jeżeli przeprowadzka utrudniłaby poszukiwanie pracy.

One thought on “Okres wypowiedzenia w szwedzkim prawie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *